Ideą wystawy z okazji 1050. Rocznicy Chrztu Polski jest pokazanie początków polskiej państwowości. Wystawa została podzielona na moduły tematyczne. Ma na celu przypomnienie najważniejszych wydarzeń z czasu kształtowania się Polski: władzy państwowej, źródeł historycznych oraz kultury materialnej i duchowej naszych przodków.

Wystawa została przygotowana przez Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie.

Ekspozycję można zwiedzać do 30 listopada 2016 r.