Czas apokalipsy. Stan wojenny 1981-1983

Wystawa „Czas apokalipsy. Stan wojenny 1981–1983" opowiada o jednym z najbardziej tragicznych okresów z najnowszej historii Polski. Składają się na nią archiwalne ilustracje, przede wszystkim z archiwum IPN, które w układzie chronologicznym przedstawiają wybrane wydarzenia z lat 1981–1983. Ich zbiorowym bohaterem jest społeczeństwo polskie z początku lat osiemdziesiątych.

Wystawie zdjęć Instytutu Pamięci Narodowej towarzyszy ekspozycja pamiątek z czasów stanu wojennego i PRL-u ze zbiorów Norberta Wojciechowskiego i Mieczysława Tokarskiego.

Wernisażowi towarzyszyły również następujące wydarzenia:

- Reminiscencje PRL-u.

- Spotkanie z Panem Norbertem Wojciechowskim (współzałożycielem NSZZ "Solidarność" na KUL-u i b.członkiem Prezydium Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność") oraz Mieczysławem Tokarskim (regionalistą i

prezesem PTTK o/Włodawa).

- Spotkanie z Panem Józefem Fertem – prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Honorowym Obywatelem Włodawy, internowanym w okresie 13 grudnia 1981 – 10 lutego 1982 w więzieniach w Chełmie i

Włodawie.

 

Czas trwania ekspozycji: 13 grudnia 2016 r. - 15 stycznia 2017 r.