Co roku bierze w nich udział ich znaczna grupa. Ze względu na religijne inspiracje i udział osób wyznania katolickiego i prawosławnego zyskały miano warsztatów ekumenicznych. A myślą przewodnią tej inicjatywy stała się idea zbliżenia do siebie młodych ludzi różnych wyznań, uczenie ich poszanowania pięknej kultury naszego świata „małoojczyźnianego pogranicza". 

Dotychczas odbyły się:

  • - warsztaty plastyczne „Pisania krzyża" (2001 r.)
  • - warsztaty pisania ikon (2002 r.)
  • - warsztaty pisania ikon i krzyża (2003 r. i 2004 r.)
  • - warsztaty haftu liturgicznego

Wystawa z jednej strony jest prezentacją prac plastycznych uczestników warsztatów z wyżej wymienionych lat, zaś z drugiej strony jest dokumentem faktograficznym. Oprócz licznych prac festiwalowych, wystawa obfituje w kilkadziesiąt fotografii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i ukazanym zdjęciom można dowiedzieć się i zapoznać z techniką i etapami powstawania poszczególnych prac; rozpoznać znajome twarze oraz przypomnieć sobie czas Festiwalu Trzech Kultur. Dla uczestników warsztatów jest to niezwykła pamiątka. Prace plastyczne są podpisane, teraz udostępnione dla zwiedzających.

Wystawa udostępniona jest zwiedzającym do końca września.