Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie

CzcionkaAAAKontrastAAA

II Wojewódzki Konkurs Artystyczny im. Stefana Sidoruka "Obrazy i słowa"

II Wojewódzki Konkurs Artystyczny im. Stefana Sidoruka "Obrazy i słowa"

Konkurs popularyzuje twórczość Stefana Sidoruka, uwrażliwia dzieci i młodzież na poezję, kulturę słowa i piękno otaczającego świata, jest formą promowania czytelnictwa, inspiracją do sięgania po książki spoza kanonu lektur szkolnych, propaguje sztuki plastyczne jako środek komunikacji kulturowej, umożliwia uczniom udział w wydarzeniach kulturalnych, integruje lokalną społeczność wokół wspólnych zadań. Tegoroczna edycja konkursu wpisuje się w obchody Roku Kolberga.

Szkoły i placówki, które chcą uczestniczyć w Konkursie powinny przesłać wypełnione karty uczestnika wraz z pracami plastycznymi i fotograficznymi do Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego na adres: ul. Czerwonego Krzyża 7, 22-200 Włodawa, do 28 maja 2014 r. (decyduje data wpływu).

Konkurs recytatorski odbędzie się 3 czerwca 2014 r. o godz. 1000 w Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego (Wielka Synagoga). Ogłoszenie wyników konkursu recytatorskiego, plastycznego i fotograficznego oraz wręczenie nagród odbędzie się tego samego dnia podczas koncertu laureatów. Najlepsze prace plastyczne i fotograficzne zaprezentujemy na wystawie.


Do pobrania:

Regulamin konkursu

Karta uczestnika