korzec lokiec dawne miary 02

Zapraszamy młodych, chcących poszerzyć swoją wiedzę o regionie, zapraszamy dzieci i młodzież szkolną. Dla nich przygotowaliśmy lekcje muzealne, w czasie których poznają nie tylko wycinek gospodarczej historii regionu, ale też będą mogli sprawdzić swoje handlowe talenty, sprzedając, mierząc i ważąc, a także przeliczając korce, łokcie, morgi i funty na litry, metry, hektary i kilogramy.

korzec lokiec dawne miary 03Zapraszamy też kolekcjonerów i zbierających „stare rzeczy". Zobaczą tu dawne wagi i odważniki, drewniane i metalowe miary długości, cechowane pojemniki na produkty płynne i sypkie.

Około 100 eksponatów prezentowanych na wystawie uzupełniają plansze z informacjami o miarach staropolskich, warszawskich, nowopolskich i rosyjskich, które funkcjonowały na tych terenach od XVI wieku, a także fotografie z przedstawieniami jarmarków i sklepów.

Dla wszystkich zwiedzających czytelne i zrozumiałe staną się powiedzenia: języczek u wagi, łut szczęścia , nie wart funta kłaków, kamień milowy, wziąć wszystkich pod jeden strychulec, czy ruski miesiąc. Wyczerpujące informacje o dawnych miarach i ich funkcjonowaniu w naszym regionie na przestrzeni ostatnich 150 lat, a także pomocny słowniczek i przeliczniki miar znajdą Państwo w wydanym do wystawy Informatorze.

Wystawę udostępniamy zwiedzającym w budynku Małej Synagogi do końca czerwca 2004 r.


Muzeum Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego zaprasza na lekcje muzealne o dawnych miarach.

Uprzejmie informujemy, że w ramach uzupełniania realizowanego przez szkoły programu edukacji regionalnej, przygotowaliśmy lekcje muzealne, na bazie prezentowanej w Muzeum wystawy „Korzec, łokieć, morga i... ruski miesiąc, czyli dawne miary we Włodawskiem". Podczas zajęć uczniowie poznają najstarsze sposoby dokonywania pomiarów przez człowieka, dawne miary długości, odległości, pojemności, ciężaru, miary agrarne, przyrządy miernicze, a także wycinek historii gospodarczej naszego regionu z uwzględnieniem jego wieloetniczności i wieloreligijności.

Naszą ofertę ekspozycyjno – edukacyjną stanowi aranżacja stanowisk takich jak:

„u krawcowej", „w komorze", „na jarmarku", „w sklepiku", „u rzemieślników", „świętujemy", przy których prowadzone będą zajęcia praktyczne z udziałem uczniów.

Tu zaproponujemy:

- rozpoznawanie omówionych miar antropometrycznych i „opisanie" kolegi przy ich pomocy,

- mierzenie ziarna i rozpoznawanie wielkości prezentowanych miar nasypnych,

- mierzenie długości tkanin, tasiemek i wstążek stosując kolejno miary antropometryczne, nowopolskie, rosyjskie i metryczne,

- ważenie gwoździ, fasoli i pieprzu przy pomocy różnych wag i odważników, porównywanie dokładności stosowanych przyrządów mierniczych,

- praktyczne poznanie miar liczeniowych (tuziny, mendle, kopy) podczas „sprzedaży" jajek, guzików i haftek,

- porównywanie rosyjskich i metrycznych miar pojemności podczas „sprzedaży" nafty,

- określanie dat świąt żydowskich, prawosławnych i katolickich według kalendarzy religijnych.

Dawne miary stosowane we Włodawskiem przybliża wydany informator, w którym zawarte są również ćwiczenia do lekcji muzealnych.

Czas trwania lekcji: ok. 70 minut

Opłata: 2, 50 zł od osoby (koszt lekcji + cena informatora)

Zgłoszenia osobiście w sekretariacie Muzeum lub telefonicznie: (0..82) 57 22 178