kusnierstwo 2Główne elementy cyklu produkcyjnego skór są stałe i obejmują zarówno obróbkę mechaniczną w celu usunięcia resztek mięśni – mizdrowanie, struganie, wygładzanie i wyciskanie, jak i garbowanie właściwe, czyli moczenie skór w specjalnych wywarach roślinnych. Szycie i zdobienie odzieży to również zadanie garbarzy oraz członków ich rodzin. Takich właśnie rzemieślników nazywano kuśnierzami. Niekiedy odzież szyli krawcy wiejscy lub małomiasteczkowi.

Wystawa jest prezentacją tradycyjnych narzędzi i urządzeń do garbowania skór, oraz gotowych wyrobów kuśnierskich. W układzie ekspozycji zastosowano czytelny podział przestrzeni i zabytków. Zgrupowane są one w następujących działach: obróbka wstępna skór, mizdrowanie, garbowanie zakwasowe, rozbijanie skór, przygotowywanie garbników roślinnych i garbowanie właściwe oraz izba kuśnierza. Kierunek zwiedzania (na lewo od wejścia) wyznacza poszczególne fazy obróbki skór. Ekspozycję uzupełniają liczne plansze tekstowe i fotografie. Proces tradycyjnego garbowania skór baranich oraz szycia i zdobienia kożuchów, kamizel, czapek, rękawic i spodni zwiedzający mogą też obejrzeć na dwóch filmach wyświetlanych w sali wystawowej.

Prezentowane zabytki oraz filmy pochodzą ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.