Miejsca nieodkryte – Włodawa, woj. lubelskie

Włodawa to miasto leżące we wschodniej części województwa lubelskiego, znajduje się tuż przy granicy z Białorusią. W miejscowości zameldowanych jest na stałe około 13 tysięcy mieszkańców.

Historia Włodawy

Przeszłość miasta jest dobrze znana od początku XVI wieku, to właśnie w 1534 roku nadano miejscowości prawa miejskie, a co za tym idzie, rozwinął się przez to handel i przybyło ludności. Kiedy w 1569 roku zawarto Unię lubelską, to Włodawa stała się miastem granicznym między Koroną a Wielkim Księstwem Litewskim.
W pierwszej połowie XVII wieku we Włodawie prężnie działał ruch protestancki, w tym okresie zbudowano zbór i szkołę kalwińską. W 1634 roku odbył się tutaj synod kalwiński, który miał ujednolicić czynności obrzędowe.
Położenie w pobliżu granic spowodowało, że w mieście pojawiły się różne kultury. Można było tu spotkać zarówno Polaków, jak i Żydów oraz Rusinów.

Włodawa – zabytki

Ze względu na różne wyznania obecne we Włodawie przez setki lat, można tutaj znaleźć świątynie katolickie, prawosławne i judaistyczne.
Będąc w mieście należy zobaczyć kościół św. Ludwika, jego budowę zakończono w 1752 roku na polecenie wielkiego hetmana litewskiego Ludwika Konstantego Pocieja. Miało to być podziękowania za ocalenia z zamachu na jego życie.
Kolejną świątynią wartą zwiedzenia jest cerkiew Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Powstała w XIX wieku.
We Włodawie powstało też kilka synagog, jedną z nich jest Wielka Synagoga wzniesiona w XVIII wieku. Obecnie znajduje się w niej muzeum judaistyczne.

Włodawa – imprezy kulturalne

W mieście organizowany jest od 1995 roku popularny Festiwal Trzech Kultur przybliżający tradycje katolickie, prawosławne i żydowskie.

Festiwal Trzech Kultur – cykliczna impreza odbywająca się we Włodawie, mająca na celu upamiętnienie wielokulturowej historii tego miasta, a także przybliżenie problematyki wielokulturowości i wielowyznaniowości obecnym mieszkańcom Włodawy. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe Włodawy”.

Dodaj komentarz