Ostatecznym efektem całego przedsięwzięcia jest wydany szkolny przewodnik pt.„Miejsca bliskie i niezwykłe. Włodawa i okolice". W ramach projektu, w całości realizowanego przez uczniów gimnazjum, powstał również film video, program i trasa wycieczki, mapa trasy rowerowej oraz stała ekspozycja ukazująca historię i kulturę naszego miasta.

Lokalna Gala Gimnazjalna kończąca realizację projektu, łącząca się z Obchodami Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków odbyła się m.in. w Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, które postanowiło aktywnie włączyć się w organizację uroczystości podsumowującej i prezentującej efekty blisko 5-cio miesięcznej pracy.

28 kwietnia 2004 r. o godz. 1130 w budynku Małej Synagogi Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego odbyło się otwarcie wystawy pt. „Moje miasto nad Bugiem. Dzieje Włodawy". Jest to wystawa prac uczniów Publicznego Gimnazjum nr1 we Włodawie podsumowująca opisany powyżej projekt „Miejsca bliskie i niezwykłe".

Zwiedzający wystawę odnajdą tu informacje z dziejów Włodawy m. in. o pochodzeniu, legendach czy lokacji miasta, ciekawostki z czasów I wojny światowej, z okresu międzywojennego, czasów wojny i okupacji hitlerowskiej czy lat 60 i 70 ostatniego stulecia.

Liczne zdjęcia wykorzystane na wystawie, stanowią doskonałe uzupełnienie treści informacyjnych.

Wystawę można będzie oglądać do 10 września.

Galeria