Na ekspozycji pokazujemy 20 jego obrazów, które nawiązują do tytułu ekspozycji a więc pokazują piękno otoczenia w którym przez ponad 80 lat mieszka i tworzy. 11obrazów pochodzi ze zbiorów MPŁ-W, 9 jest własnością autora. Oryginalnymi podpisami do prezentowanych prac plastycznych są wiersze autora, które świadczą o tym że Stefan Sidoruk jest przede wszystkim bardzo dobrym poetą. Wystawa w doskonały sposób uzupełnia stałą wystawę etnograficzną znajdującą się piętro wyżej, dotyczącą kultury materialnej włodawskiej wsi. Ekspozycja jest już czynna i można ją oglądać do końca sierpnia br. w budynku Małej Synagogi.

Stefan Sidoruk należy do starszego pokolenia twórców ludowych, od 1974r. przyjętych w poczet członków Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Jest najbardziej znanym, cenionym i płodnym poetą Ziemi Włodawskiej. Reprezentuje w szerokim zakresie pisarstwo ludowe zarówno w sferze problematyki jak i kształcie formalnym. Uprawia lirykę, prozę artystyczną , reportaże, felietony, jest autorem scenariuszy widowisk o temacie folklorystycznym ( z najbardziej znanym „Weselem Różanieckim"). Sporadycznie zajmuje się malarstwem. Wystawa niniejsza jest pierwszą muzealną prezentacją jego prac.

Stefan Sidoruk urodził się 3.08. 1919r.we wsi Stawki k.Włodawy. Tu mieszka do dziś. Ukończył 7 klasową szkołę powszechną i kursy rolnicze. W młodości działał w Związku Młodzieży Wiejskiej, m.in. w amatorskim zespole teatralnym. Wtedy powstały pierwsze próby literackie. Jego twórczość sensu stricto to dopiero lata powojenne, lata 70-te. Od tego czasu utwory pisarza coraz częściej pojawiają się na łamach pism regionalnych i w antologiach współczesnej poezji ludowej. Pisze też w języku ukraińskim. Jego pierwszy indywidualny tomik „Nad Bugiem", liczący 25 liryków ukazał się właśnie w tym języku.

Poetyckie publikacje w prasie: „Zwierciadło Chełmskie", „Gazeta Włodawska", „Pro Patria", „Kamena", „Twórczość Ludowa", „Kurier Lubelski", „"Tygodnik Chełmski", „Nasza Wieś", „Regiony", „Źródło", oraz „Biuletyn Informacyjny STL".

Publikacje w almanachach i antologiach: „Lud" t.64, Łódź- Poznań 1980, „Gruszo polna graj na wietrze", Lublin- Kraków 1980, „Portrety twórcy", Chełm 1982 „Wieś tworząca" t. VI 1983 „Nasz chleb powszedni", Lublin 1983 „Nad ołtarzem pól", Lublin 1986 „Całe bogactwo domu", Lublin 1986 „Śródpolne pacierze, Lublin 1989, „Polska poetów", Tarnów 1993 „Ziarna wiecznej nadziei", Lublin 1994

Własne tomiki: „Pod sokorzyną, pod jesionami'(poezja i proza), Lublin1988 „Wiersze wybrane" 1991 „Chleb nowej dojrzałości"(wiersze religijne), 1995 „Gwiazdy nad strzechą", Lublin 2005

Prace prozatorskie: „Nadbużańskie opowieści", Chełm 1998 „Czas zmienia konie w biegu", Chełm 2003

Stefan Sidoruk jest laureatem kilkudziesięciu konkursów poetyckich, regionalnych i ogólnopolskich, w 2002 r. otrzymał prestiżową nagrodę im . Oskara Kolberga.