Zamieszczone legendy, opowieści pokazują jak wielką rolę odgrywał bocian w kulturze wielu krajów a zwłaszcza w kulturze polskiej wsi. Prezentujemy łącznie 100 obiektów, głównie z placówek muzealnych ale również z prywatnych kolekcji mieszkańców Włodawy oraz prace fotograficzne, dotyczące „włodawskiego" bociana autorstwa Leszka Niejedlego i Stanisława Turskiego.nasz bocian 02nasz bocian 04Aby uzmysłowić zwiedzającym, że bocian jako ptak cieszący się powszechną sympatią jest symbolem rolniczego krajobrazu na naszym kontynencie i znakiem rozpoznawalnym, rozsławiającym Polskę, wykorzystywanym często przy reklamie polskich walorów turystycznych pokazujemy przewodniki biur podróży, atlasy i mapy turystyczne z naszego regionu.
Wystawa przeznaczona jest dla młodszego odbiorcy ( choć nie tylko ) i dlatego na jej otwarciu zaproszonymi gośćmi będą 6 letnie dzieci, ze Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawie. Ich prace możemy oglądać na naszej wystawie w części zatytułowanej „bocian w świecie dziecka".

Scenariusz, komisariat i oprawa plastyczna: Małgorzata Podlewska- Bem
Czas trwania: 21 marca- 21 sierpnia 2008

Wystawa została zorganizowana ze zbiorów:

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie

Muzeum Karykatury w Warszawie

Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej

Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Muzeum Regionalnego w Siedlcach

Muzeum Lubelskiego w Lublinie

Muzeum Poleskiego Parku Narodowego w Załuczu Starym

Muzeum Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego we Włodawie

oraz osób prywatnych