otwarcie ikony kabat 02Krzysztof Kabat urodził się w 1954 r. w Chodzieży. Dziś mieszka i pracuje w Nowym Targu. W 1978 r. ukończył studia teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ze specjalizacją teologii ikonografii bizantyjskiej i ruskiej w Katedrze Teologii Porównawczej i Ekumenicznej u ks. prof. Wacława Hryniewicza.
Pracuje twórczo w zakresie malarstwa sztalugowego, ikonowego i monumentalnego wraz z projektowaniem wystroju wnętrz kościelnych.

otwarcie ikony kabat 03Dorobek twórczy:

37 wystaw indywidualnych;

udział w 38 wystawach zbiorowych;

realizacje w 10 wnętrzach kościelnych;

„stypendium twórcze" Ministra Kultury i Sztuki (1985r.);

prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju oraz w Finlandii, Niemczech, USA i Kanadzie.

Wystawa czynna: wrzesień - grudzień 2008
Komisarz wystawy: Małgorzata Podlewska - Bem