Notka o autorach:

Wiesław Mariusz Zieliński – członek Związku Polskich Artystów Fotografików od 1966 r. Brał udział w ponad 200 wystawach fotograficznych w kraju i za granicą, otrzymując wiele medali i nagród. Od 1991 roku jest członkiem międzynarodowej grupy fotograficznej „CIRCLE 24". W ramach tej grupy prace jego eksponowane były w Anglii, Holandii, Kanadzie, Finlandii, Danii, Szwecji i Japonii. Wiesław M. Zieliński był zaproszony i brał udział w wystawie w Belgii pt. „12 najważniejszych fotografików świata".

Najważniejsze wystawy indywidualne:

polskie monastery 021965 – „Wielki świat małego człowieka" – Warszawa, 1971 – „Intymne pejzaże" (Akty) – Warszawa, Dania, Szwecja, Norwegia, Francja Belgia, Holandia, Cypr, 1976 – „Ich świat" – Warszawa, współautorstwo z artystą fotografikiem Mirosławem Wiśniewskim, 1978 – „Fotomontaże" – Szwecja, 1984 – Wystawa zdjęć w technice gumy, 1987 – „Praha" – w technice gumy, 1990 – „Pozostał tylko popiół" (Auschwitz) – Warszawa, Muzeum Auschwitz, Holandia, Niemcy, Dania, Szwecja, Japonia, Austria. Ukazał się także album pod tym tytułem, 1992 – Wystawa retrospektywna – Nikozja-Cypr, 1993 – Fotografie w technice gumy – Nikozja-Cypr. Współautorstwo z artystą fotografikiem Tomaszem Mościckim, 1995 – „Fotomontaże symetryczne" – Axel, Holandia, 1996 – „Fotografie w technice gumy" – Zamość. Współautorstwo z artystą fotografikiem Tomaszem Mościckim, 1997 – Wystawa zbiorowa fotografików pracujących w technice gumy – Warszawa Galeria ZPAF. 2000 – Wystawa „Z głębi dziejów" – Warszawa Galeria ZPAF. Współautorstwo z St. Fitakiem.

Obecnie Wiesław M. Zieliński zajmuje się głównie fotografią zabytków, współpracując między innymi z miesięcznikiem „Spotkania z Zabytkami".

polskie monastery 03Krzysztof Miszułowicz jest absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Podstaw fotografii artystycznej uczył się w latach 60-tych w Warszawskim Towarzystwie Fotograficznym pod kierunkiem mentora polskiej fotografiki Witolda Dederki. Następnie przez szereg lat wykonywał zawód psychologa oraz pracował w administracji państwowej ograniczając w tym czasie swój kontakt z fotografią do zwiedzania wystaw, czytania literatury fachowej i robienia zdjęć do albumu rodzinnego. Od pięciu lat wrócił do czynnego uprawiania fotografii traktując ją jako jedną z największych pasji życiowych. Przyczyniła się do tego w dużym stopniu szczęśliwa okoliczność, że został zaproszony przez swoich kolegów, doświadczonych artystów fotografików Wiesława Zielińskiego i Tomasza Mościckiego do wspólnego fotografowania polskiego prawosławia. W fotografii interesuje się również portretem i krajobrazem.

Tomasz Mościcki (ur. 1965) krytyk teatralny, dziennikarz, artysta fotografik. Jest absolwentem Wydziału Wiedzy o Teatrze warszawskiej PWST. Publikuje regularnie w codziennej prasie i pismach specjalistycznych. Od 1990 roku związany jest również z Polskim Radiem. Fotografią zajmuje się do 1980 roku, jego specjalnością jest krajobraz rejestrowany w technice czarno-białej, a także przetwarzanie klasycznej fotografii monochromatycznej w rzadko już dziś spotykanych technikach szlachetnych. W swojej pracy wykorzystuje stosowaną na przełomie wieków technikę gumy dwuchromianowej, nadającej fotografiom niepowtarzalny wygląd, czyniącą z nich jednostkowe, niemożliwe do powtórzenia dzieło sztuki. Tomasz Mościcki wystawiał swoje prace w galeriach w Polsce (Warszawa, Kraków, Zamość, Zielona Góra), a także poza granicami kraju: w USA, Wielkiej Brytanii, w Holandii i na Cyprze. W roku 2000 przygotował wystawę poświęconą Grabarce, najważniejszemu sanktuarium polskiego prawosławia. Wystawa ta jest fragmentem zamierzonego na kilka lat projektu zdokumentowania wschodniej ściany Polski. Fotografie te były również prezentowane w listopadzie 2000 w Hiszpanii oraz w grudniu 2001 w Nikozji. W styczniu 2001 roku Tomasz Mościcki przygotował w Starej Galerii ZPAF wystawę poświęconą Cyprowi. We wrześniu 2002 roku w tym samym miejscu zaprezentował wystawę poświęconą budowie warszawskiego Mostu Siekierkowskiego. Na październik 2005 roku przygotowywana jest jego autorska wystawa poświęcona Athos – świętej górze greckich mnichów, zaś we wrześniu 2004 roku odbędzie się wernisaż wystawy poświęconej prawosławnym klasztorom w Polsce (wystawa zbiorowa – współautorzy: Wiesław Zieliński i Krzysztof Miszułowicz). Tomasz Mościcki jest członkiem Związku Artystów Polskich Fotografików, do którego wstąpił w 1995 roku. Działa społecznie we władzach Związku.

Galeria