Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie

CzcionkaAAAKontrastAAA

Modernizacja zabytkowego Zespołu Synagogalnego we Włodawie - Dom Pokahalny i tereny przyległe

Modernizacja zabytkowego Zespołu Synagogalnego we Włodawie - Dom Pokahalny i tereny przyległe to projekt projekty w ramach Osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego...
Czytaj więcej

Modernizacja zabytkowego Zespołu Synagogalnego we Włodawie - Wielka Synagoga i Mała Synagoga

Modernizacja zabytkowego Zespołu Synagogalnego we Włodawie - Wielka Synagoga i Mała Synagoga to projekt projekty w ramach Osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.1...
Czytaj więcej

JUDAIKA WŁODAWSKIE

„Judaika włodawskie - modernizacja stałej wystawy muzealnej” Przedmiotem projektu jest I etap modernizacji stałej, głównej wystawy „Judaika włodawskie”, którą stanowią przedmioty związane z różnymi aspektami życia codziennego i kultem...
Czytaj więcej

,,#wiktoria1920 na Ziemi Włodawskiej. Koalicja lokalna”

,,#wiktoria1920 na Ziemi Włodawskiej. Koalicja lokalna” , to projekt którego celem jest włączenie mieszkańców regionu w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć...
Czytaj więcej

Sieć kultury - e-Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie

Sieć kultury – e-Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie   Sieć kultury to projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego celem jest wspieranie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury...
Czytaj więcej

Getto we Włodawie - zapomniana karta historii II

Getto we Włodawie - zapomniana karta historii II Dawne getto włodawskie zostało skazane na niemal całkowite zapomnienie. Bestialska zbrodnia dokonana na ponad 9 tyś. ofiar getta, Żydach polskich i austriackich wciąż jest nie zgłębiona i wymaga prowadzenia dalszych prace badawczych i...
Czytaj więcej

Języki pogranicza

Wielokulturowy charakter naszej nabużańskiej krainy - Polesia odzwierciedla się w jego mieszkańcach, kulturze, muzyce, obrzędowości, a przede wszystkim w języku. Ziemia włodawska położona na...
Czytaj więcej

Getto we Włodawie - zapomniana karta historii

Getto we Włodawie – zapomniana karta historii   to projekt  upamiętniający historię z okresu II wojny światowej w czasie okupacji hitlerowskiej we Włodawie. Getto powstało...
Czytaj więcej

Wrzesień 1939 roku na Ziemi Włodawskiej

WRZESIEŃ 1939 ROKU NA Ziemi Włodawskiej W związku z obchodzoną 80. rocznicą upamiętnienia kampanii wrześniowej 1939 roku na Ziemi Włodawskiej, Muzeum przygotowało wystawę pt. WRZESIEŃ 1939 ROKU NA Ziemi Włodawskiej , w ramach realizacji projektu NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022. Ekspozycja...
Czytaj więcej

Świat utracony - Żydzi włodawscy. Czy wspólnie odkryjemy zapomnianą historię Włodawy?

ŚWIAT UTRACONY – ŻYDZI WŁODAWSCY. CZY WSPÓLNIE ODKRYJEMY ZAPOMNIANĄ HISTORIĘ WŁODAWY?   22 października 2018 r. Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie...
Czytaj więcej

„Zwiększenie dostępności zabytkowego zespołu synagogalnego we Włodawie”

Projekt: „Zwiększenie dostępności zabytkowego zespołu synagogalnego we Włodawie” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na...
Czytaj więcej
Rok 1920