Obiekt został wybudowany w 1759 r. w miasteczku Uhrynów na Sokalszczyźnie jako świątynia parafialna p.w. św. Mikołaja. W latach 1903-1904 cerkiew została przeniesiona do wsi Tarnoszyn koło Tomaszowa Lubelskiego z przeznaczeniem na cerkiew filialną p.w. Narodzenia NMP. Jako miejsce modlitwy służyła zarówno miejscowym grekokatolikom jak również była wykorzystywana przez parafię rzymsko-katolicką. Po roku 1960 cerkiew została opuszczona i pozbawiona opieki, wskutek czego wszelkie elementy wyposażenia zostały skradzione, a wnętrze uległo aktom wandalizmu. W roku 1994 cerkiew, staraniem Parafii greckokatolickiej została przeniesiona do Muzeum Wsi Lubelskiej, gdzie została zrekonstruowana oraz udostępnienia dla celów religijnych i muzealnych.

przebudzenie swiatyni 02Prezentowane zdjęcia są dokumentem przedstawiającym poszczególne etapy przywrócenia do dawnej świetności świątyni. Ukazują drogę, którą przebyła (przenoszenie na teren skansenu; prace przy rekonstrukcji) oraz jej duchowość i „obudzenie", tzn. ożywienie na nowo w niej kultu – życia religijnego wiernych.

Wystawa czynna do końca grudnia 2004 r. w Małej Synagodze.

Notka o autorze:

Krzysztof Wasilczyk (ur. 1958 r.) od 1983 r. pracuje w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Fotografuje lubelską wieś, jej architekturę, obrzędy, zachodzące przemiany oraz ludzi. Jak sam mówi: „Jest to pasjonujące zajęcie żyć i obserwować pogranicze kulturowe dwóch światów – Wschodu i zachodu i widzieć jak te światy z coraz większą życzliwością i ciekawością otwierają się na siebie". Obecnie wespół z Pioterm Maciukiem przygotowuje album „Skarby Archidiecezji Lubelskiej".

Galeria