Ze względu na obszerność tematu oraz faktu, iż współczesna zwyczajowość weselna przybiera inną postać niż w przeszłości (dziś przeważa nad momentami magiczno - sakralnymi oprawa zewnętrzna - zabawa) zawęziliśmy temat weselny tylko do ceremonii zaślubin, a w jej obrębie do 3 wybranych zjawisk w każdej z kultur tj.

  • w religii żydowskiej prezentujemy: ketuby- akty ślubne, pierścienie zaręczynowe i chupy
  • w prawosławiu: korony, haftowane ręczniki, świece ślubne
  • w kościele katolickim: stuły, zwyczaje i zabiegi związane z zachowaniem młodych podczas ślubu, bukiet ślubny (jego geneza i zwyczaj pozostawiania w kościele).

Poprzez taki wybór pokazujemy szczególnie ciekawe zwyczaje i przedmioty związane z 3 religiami, których do tej pory nie mieliśmy okazji zaprezentować podczas wcześniejszych wystaw pokazujących wielokulturowość Włodawy.

Przy okazji wystawy chcieliśmy także odnaleźć przedwojenne zdjęcia i dokumenty związane ze ślubami mieszkańców Włodawy, odszukać ślady małżeństw mieszanych w naszym wielokulturowym miasteczku i poprzez takie działania wzbogacić archiwum działu etnografii i historii MPŁ- W.

Miejsce ekspozycji: budynek administracyjny MPŁ-W
Wystawa czynna od 9 września 2011 r. do 20 listopada 2011 r.
Autor wystawy: Małgorzata Podlewska - Bem
Oprawa plastyczna wystawy: Anna Daniluk

Galeria