Fotografie przedstawiają najstarsze zabytki sztuki cerkiewnej na Ziemi Włodawskiej i zachęcić mają do obejrzenia wnętrz świątyń, starych cmentarzy i poznania ich (niejednokrotnie tragicznej) historii. Większość świątyń powstała w czasie istnienia unii brzeskiej i funkcjonowała jako cerkwie unickie. Po krwawej kasacie unii zamieniono je na cerkwie prawosławne dokonując jednocześnie przeróbek w architekturze i zmian wystroju wnętrz.
Dziś na mocy porozumień między kościołem prawosławnym i katolickim część z nich funkcjonuje jako świątynie katolickie, część jako prawosławne.
Obecnie najlepsze wyobrażenie o wyglądzie drewnianych cerkwi unickich daje architektura i wyposażenie barokowej cerkwi w Hannie.