Autorzy zdjęć – Dariusz Kostecki oraz Grzegorz Zabłocki – ukazują ślady dawnego bogactwa kulturowego tego pogranicznego świata. sladami obecnosci 02Ziemie te pełne są znaków z przeszłości: ruin zapomnianych świątyń różnych obrządków, opuszczonych cmentarzy, dróg porośniętych chwastami, ścieżek prowadzących do dawno wyludnionych wiosek. Wielu spośród tych fotografii nie da się już powtórzyć. Fotografowane obiekty poddały się upływowi czasu i popadły w ruinę. Eksponowane na wystawie czarno-białe zdjęcia z lat 1982 – 2003 wykonane zostały w tradycyjnej technice bromowej. Wystawa prezentowana była dotychczas w Muzeum Chełmskim oraz w powołanym przez Jana Nowaka Jeziorańskiego Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu.

Wystawa czynna do końca grudnia 2004 r. w Małej Synagodze.

Notka o autorach:

Dariusz Kostecki (ur.1960) polonista. Od 1980 r. członek Foto-Klubu Ziemi Chełmskiej. Swe prace wystawiał na kilkudziesięciu wystawach fotograficznych.

Grzegorz Zabłocki (ur. 1960) ukończył Wyższe Studium Fotograficzne w Warszawie. Pracuje w Muzeum Chełmskim w Chełmie. Wystawiał swe prace na blisko pięćdziesięciu wystawach fotograficznych.

Galeria