"Historia niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze kryje w sobie jeszcze wiele tajemnic. Być może opisana wynikami prac archeologicznych, które prowadzono na terenie po byłym obozie w latach 2000 – 2011 i następnymi planowanymi ukaże choćby skrawek prawdy „jak to rzeczywiście było". Ten rodzaj wiedzy zbliża nas do poznania prawdy o Sobiborze. Niemiecki obóz zagłady był rzeczywistością. Dzisiaj, dla nas wszystkich Sobibór jest już tylko pojęciem kreowanym w wyobraźni. Pozostają nam tylko myśli, język i artefakty odkryte w ziemi. Do tamtego Sobiboru nie mamy dostępu. Ale mamy prawo do budowania narracji a stąd już tylko krok do utrwalenia w naszej pamięci historii, o której nie mamy prawa zapomnieć."

dr Marek Bem


Od 19 kwietnia 2013 roku

Autor i komisarz wystawy: dr Marek Bem