Wystawa obejmuje nie tylko zagadnienia polityczne, militarne, gospodarcze, kulturalne, ale również dotyczące relacji międzyludzkich i sposobów wzajemnego postrzegania.

Ekspozycja została przygotowana przez: Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie.

Muzeum Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego oraz Starostwo Powiatowe we Włodawie zapraszają nauczycieli włodawskich szkół wraz z młodzieżą do organizowania lekcji w Muzeum w oparciu o przygotowaną wystawę.

Galeria