Odpowiedzią na to pytania są fotografie autora, które są swego rodzaju przybliżeniem specyfiki tego miejsca, życia w nim poszczególnych osób. wlodawa to jest magiczne miasto 03Autor poprzez wykorzystanie różnych technik i materiałów przedstawia charakterystyczne budowle Włodawy, jej zapomniane zaułki i mieszkańców. W ten sposób chce przybliżyć życie tego miasta ukazując jednocześnie jego „magię". Przedstawia także okolice Włodawy, piękne, barwne pejzaże, krajobrazy i motywy otaczającej miasto natury. Dodają one nostalgii i uzupełniają obraz tej małej, niezwykłej ojczyzny.

Wystawa prezentowana jest od 17 do 29 września 2004 r. w Dużej Synagodze.

Notka o autorze:

Michał Bajuk ur. 1983 r. we Włodawie. Fotografią zajmuje się od 2002 r. Swym obiektywem uwiecznia wernisaże, ekspozycje, zabytki i i wiele innych uroczystości organizowanych w Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Jest członkiem oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami we Włodawie.