Przełomem w tym zakresie był 1902 rok, kiedy to we Włodawie wybuchł kolejny wielki pożar. Spłonęło wówczas 15 domów. Stało się to impulsem do założenia Towarzystwa Ochotniczej Straży Ogniowej. Jej członkowie mieli przede wszystkim walczyć z pożarami, ale oprócz tego zajmowali się działalnością o charakterze szkoleniowo – profilaktycznej. Brali również udział w życiu społecznym i kulturalnym miasta. Między innymi działy orkiestra dęta i strażacki amatorski teatr. To wszystko doprowadziło również do tego, że wraz z rozwojem społecznego ruchu strażackiego i powstawaniem na terenie powiatu coraz to nowych jednostek OSP, Włodawa stała się miejscem gdzie utworzono jednostkę zawodowej straży pożarnej. Obecnie jej tradycje kontynuowane są przez Jednostkę Ratowniczo- Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej.

Bogate tradycje oraz osiągnięcia zarówno ochotniczych jaki zawodowych strażaków stały się impulsem do przygotowania w MPŁ-W okolicznościowej wystawy na ten temat. Zatytułowaliśmy ją „Włodawscy rycerze świętego Floriana", od imienia patrona strażaków. Prezentujemy na niej wiele zdjęć i dokumentów związanych z działalnością strażaków zarówno z terenu miasta jak i powiatu włodawskiego. Wystawa uzupełniona jest krótką historią straży w formie kalendarium oraz różnego rodzaju zabytkowym sprzętem, akcesoriami, wydawnictwami i pamiątkami.

Miejsce ekspozycji: budynek administracyjny MPŁ-W
Wystawa czynna od 11 maja 2011 r. do 15 sierpnia 2011 r.
Autorzy wystawy: Tomasz Pudełko, Krzysztof Skwirowski

Galeria