Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie

CzcionkaAAAKontrastAAA

Muzeum nieczynne

Muzeum nieczynne

W związku z realizacją poniższych projektów od 10 maja 2021 r. Muzeum będzie nieczynne. Modernizacja zabytkowego Zespołu Synagogalnego we Włodawie - Wielka Synagoga i Mała Synagoga to projekt w ramach Osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego...

Czytaj więcej
Rok 1920