z popilow banska bystrzyca 04Wystawa „Z popiołów Sobiboru" cieszy się dużym uznaniem i popularnością za granicą naszego kraju o czym świadczą pozytywne recenzje mediów zagranicznych jak również frekwencja zwiedzających, do dnia dzisiejszego oglądało ją 80 000 ludzi, liczba sama mówi za siebie. Od kwietnia 2004, kiedy miała miejsce jej pierwsza prezentacja prezentowana była już w czterech muzeach zagranicznych, były to muzea holenderskie oraz włoskie. Chronologicznie w kwietniu 2004 r. prezentowana była w Muzeum Obozu Deportacyjnego w Westerborku – „Herinneringscentrum Kamp Westerbork"(Holandia). Eksponowana była w muzeach o wyjątkowej randze i znaczeniu, stąd również jej wartość z czasem nabrała rozgłosu. Kamp Westerbork i National Monument Camp Vught w Holandii czy włoskie Muzeum Riwiera San Sabba w Trieście należą do najlepszych w Europie w kategorii placówek związanych swoją działalnością z historią II wojny światowej i martyrologią. Są to typowe muzea w których Muzeum Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady w Sobiborze jako gospodarz Sobiborskiego Miejsca Upamiętnienia mogło zaprezentować tą unikalną i pierwszą w świecie wystawę tysiącom turystów. Następnie wystawa „Z popiołów Sobiboru" eksponowana była w Cremie. Spełniała tu funkcję zupełnie odmienną, edukacyjną. Muzeum włodawskie skorzystało z zaproszenia Urzędu Miejskiego Cremy, Szkoły „Istituto Tecnico Statale „Luca Piacioli" i Komitetu Obchodów 60 Rocznicy Zakończenia II Wojny „Comitato Cremasco 60 Liberazione". Otwarcie wystawy i jej dwutygodniowe udostępnienie zwiedzającym było jedną z wielu imprez (koncerty muzyczne, spektakle teatralne, projekcje filmów, seminaria naukowe) organizowanych w dniach od 18 lutego do 22 maja w ramach uroczystości upamiętniających 60 rocznicę wyzwolenia Włoch.

z popilow banska bystrzyca 03Uroczyste otwarcie wystawy „Z popiołów Sobiboru" na Słowacji, w Bańskiej Bystrzycy w Muzeum Słowackiego Powstania Narodowego przewidziane jest na 6 IX o godz. 1500. Wybór miejsca i czasu jest nieprzypadkowy, związany jest bowiem z pamięcią o słowackich powstańczych zmaganiach w walce z nazistowskimi Niemcami, w walce przeciwko zbrodniom ludzkości jakimi był m.in. Holokaust. Daty otwarcia zbieżna jest obchodami święta państwowego - rocznicy słowackiego powstania narodowego - przypadającego na 29 VIII. z popilow banska bystrzyca 02Pamiętając o tych ważnych wydarzeniach pracownicy słowackiego Muzeum wspominając fakty nazistowskich zbrodni, zaprosili pracowników Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie, którego filią jest Muzeum Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady w Sobiborze z wyżej wymienioną wystawą. Fakt bardzo tragicznego związku słowackiej społeczności żydowskiej z obozem nazistowskiej zagłady w Sobiborze, gdzie pozbawiono życia 25 000 słowackich żydów jest jednoznaczny dlaczego ta wystawa ma stanąć właśnie w tym miejscu i o tym czasie. Dodać należy, że w słowackim powstaniu, w którym uczestniczył 32 narody i narodowości byli również Polacy i Żydzi, tłumaczy to tym bardziej obecność polskich muzealników prezentujących problematykę Holokaustu poprzez wystawę „Z popiołów Sobiboru" na ziemiach słowackich. Dodatkowo Muzeum Słowackiego Powstania Narodowego obchodzi w tym roku 50-rocznicę powstania, założone 8 maja 1955 roku, trwa do dziś dnia szerząc pamięć o zbrojnym czynie narodu słowackiego przeciw faszyzmowi, który był niewątpliwe integralną częścią międzynarodowej walki narodów o wolność spod szponów nazistowskich Niemiec. Okrągła rocznica jest jeszcze jednym motywem dlaczego wybrano to miejsce na międzynarodową konferencję poświęconą wydarzeniom II wojny światowej, w szczególności sprawie Holokaustu.

V zagraniczna prezentacja wystawy „Z popiołów Sobiboru"
w Muzeum Słowackiego Powstania Narodowego w Bańskiej Bystrzycy
– otwarcie 6 IX o godz. 1500