oraz

Fundacja Pomocy Byłym Więźniom Politycznym "Jaworzniccy"
Oddział Lublin
Zaprasza na wystawę:

Zbrodnie w Majestacie prawa 1944-1956

Wystawa w siedzibie Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie
Otwarcie dnia 6 XII 2004 r. o godz 1300.

Komisarz wystawy:
Mariusz Józefczuk

Opracowanie wystawy:
Zespół Związku Jaworzniaków,
Jerzy Pruszyński (kurator wystawy),
J. Meisner (opracowanie plastyczne),
Bohdan Chodak (realizacja plansz)

Program otwarcia:

  • - Wprowadzenie tematyczne do prezentowanej wystawy Jerzego Stokowskiego Prezesa Fundacji „Jaworzniccy".
  • - Prezentacja Studia Historii Mówionej Polskiego Radia w Lublinie: "Historie opowiadane jako źródło wiedzy o najnowszej historii Polski". Prelekcja dziennikarki Czesławy Borowik.
  • - Odtworzenie audycji radiowej autorstwa Pani redaktor Czesławy Borowik pt.: "Tu, gdzie jeszcze cisza trwa" - w 60-tą rocznicę powołania obozu pracy w Krzesimowie k/Lublina, który był w istocie miejscem zagłady przeciwników politycznych sowieckiego okupanta jako uzupełnienie tematu wystawy.

„ ...ci, którzy przeżyli
w hołdzie tym
którzy zostali skazani
ku przestrodze dla tych
którzy przychodzą... „

Te przejmujące słowa są mottem prezentowanej wystawy czasowej pt. „Zbrodnie w majestacie prawa 1944-1956", którą można oglądać w siedzibie Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego przy ul. Czerwonego Krzyża 7 we Włodawie od 6 grudnia b.r. w budynku Małej Synagogi. Wystawa przygotowana jest przez Związek Młodocianych Więźniów Politycznych Lat 1944-1956 „jaworzniccy" oraz Związek Skazanych na karę śmierci w okresie terroru komunistycznego. Ekspozycja prezentowana była we wszystkich większych miastach Polski, między innymi w Warszawie w Muzeum Wojska Polskiego i Sejmie RP, Gdańsku, Wrocławiu, Puławach, Toruniu, Lublinie na KUL-u i innych. Przyszedł czas, by ten jakże bardzo mocny głos wołający o prawdę, o odkrywanie prawdziwych kart historii Polski - zafałszowanych w ciągu ubiegłego półwiecza - dotarł do Włodawy. W programie uroczystego otwarcia 6 grudnia o godz. 1300 przewidziane jest m.in. wprowadzenie tematyczne pana Jerzego Stokowskiego - Prezesa Fundacji „Jaworzniccy" do eksponowanej wystawy jak również prezentacja Studia Historii Mówionej Polskiego Radia w Lublinie: Historia opowiadana jako źródło wiedzy o najnowszej historii Polski prelekcja dziennikarki Czesławy Borowik - na przykładzie prezentowanej audycji radiowej jej autorstwa pt.: „Tu, gdzie jeszcze cisza trwa" poświęconej więźniom obozu pracy w Krzesimowie k/Lublina jako uzupełnienie tematu ekspozycji. Wystawa przypomina jeden z dramatycznych faktów naszej historii masowe skazywanie na długoletnie więzienie, a często śmierć niewinnych obywateli Polski w latach powojennych. Zamysł twórców był prosty, a zarazem dający niezwykły efekt. Zderzono ze sobą sylwetki prokuratorów wojskowych, mających na sumieniu wyroki skazujące, z biografiami ich ofiar. Patrzymy w twarze katów szukając w nich skazy, która sprawiła, że stali się nieubłaganymi narzędziami reżimu. Jednak twarze ich są tak samo zwyczajne jak twarze skazanych przez nich więźniów. Ekspozycja jest głosem w dyskusji na temat odpowiedzialności i roli, jaką odegrali sędziowie i prokuratorzy w latach 1944-1956.

Na ekspozycję składa się blisko 80 fotogramów prezentujących sylwetki sędziów i prokuratorów, dokumentujących na podstawie materiałów źródłowych ich działalność. Przedstawiona lista zawiera ok. 3200 nazwisk osób skazanych. Wystawa zawiera również informacje dotyczące organizacji aparatu sprawiedliwości, listę sędziów, którzy wydali wyroki. Dołączone są akty oskarżenia, sentencje orzeczeń sądowych.

Mariusz Józefczuk